Valmistuin toimintaterapeutiksi ammattikorkeakoulu Arcadasta vuonna 2018. Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt kolmannella sektorilla lasten ja nuorten parissa sekä HUSin Uudessa lastensairaalassa lastenneurologian parissa. Erityisosaamiseeni kuuluu kehityshäiriöt, kehitysviive, motoriikan poikkeavuudet sekä autismikirjon häiriöt.

Työskentely lasten ja nuorten kanssa on minulle luontaista. Toimin perhelähtöisesti, tavoitteet mielessä ja lapsen tarpeet huomioiden. Terapiassa pyrin löytämään lasta motivoivia keinoja harjoitella ja oppia. Kehitys tapahtuu ilon kautta pelejä ja tehtäviä tehdessä.

Olen täysin kaksikielinen (suomi, ruotsi), joten otan mielelläni vastaan sekä suomen- että ruotsinkielisiä asiakkaita.

044 9817212
etunimi.sukunimi@vantaanterapiakeskus.fi