Olen valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2017. Olen työskennellyt toimintaterapeuttina perhekuntoutuksessa sekä arviointityössä HUSin lastenneurologialla. Aloitin työskentelyn yksityisenä toimintaterapeuttina vuodesta 2019 alkaen Vantaalla ja pääkaupunkiseudun alueella.

Täydensin osaamistani ratkaisukeskeisen neuropsykiatrian valmentajan opinnoilla syksyllä 2021, joista jatkoin syksyllä 2022 ratkaisukeskeisen lyhytterapian opinnoilla.

Työskentelen eri-ikäisten sekä neurologista että psyykkistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa. Terapiassa pyrin aina luomaan läsnä olevan ja luottamuksellisen ilmapiirin, jossa on tilaa ilolle ja huumorille. Pidän tärkeänä työskennellä asiakkaalle mahdollisten tärkeiden ihmisten kanssa hänen omassa ympäristössään. Terapiassa käytettävät toiminnat ja menetelmät valikoituvat asiakaslähtöisesti ja aina yhteistyössä.

Otan mielellään vastaan myös englanninkielisiä asiakkaita. Käytän tarvittaessa kuvakommunikaatiota ja tukiviittomia.

Täydennyskoulutukset mm.

MIM-vuorovaikutushavainnointikoulutus 2017

Sensorisen integraation perusteet (A-osa) 2019

Sensorisen integraation häiriöt ja lapsen toimintakyky (B-osa) 2020

GAS- tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä 2020

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 2021

Zones of Regulation -menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena 2022

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 2023

044 9757343
etunimi.sukunimi@vantaanterapiakeskus.fi