Historia

 

Vantaan Terapiakeskuksen historia

TOIMINNALLINEN HENKILÖKUVA MILJÖÖSSÄ, FIILISKUVA
Toiminnallisessa henkilökuvassa kuvattava henkilö tekee
töitä tai on vuorovaikutustilanteessa muiden ihmisten
kanssa. Lähestymistapa on reportaasinomainen, kuvaaja
seuraa työn tekijää intensiivisesti mukana. Kuvissa kohteen
ei tarvitse katsoa kameraan, hän voi olla kuvassa selin tai
näkyä vain osittain. Toiminnallisissa henkilökuvissa työn
jälki, likaiset pensselit ja työvälineet, saa näkyä!
Toiminnallisessa henkilökuvassa on tärkeä näyttää
positiivisella tavalla yksilön ja työyhteisön osaamista,
ammattitaitoa ja saumatonta yhteistyötä.
VUOROVAIKUTUKSELLINEN HENKILÖKUVA MILJÖÖSSÄ
Vuorovaikutuksellisessa henkilökuvassa kohteella on
katsekontakti kameraan. Tämä kuvatyyppi nostaa esiin
kuvatun henkilön persoonana. Kuvia käytetään lomittain
toiminnallisten henkilökuvien seassa silloin kun
katsekontaktilla halutaan viestiä jotakin tai kiinnittää