Olen valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2014 Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Olen työskennellyt toimintaterapeuttina arviointityössä HUSin lastenneurologialla, kuntasektorilla perheneuvolassa ja nuorisoasemalla arviointi- ja kuntoutustyössä. Itsenäisenä ammatinharjoittajana olen työskennellyt vuoden 2020 alusta alkaen.

Olen kiinnostunut ihmisen hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti. Minulle on tärkeää huomioida asiakkaan ja hänen läheisensä voimavarat sekä tukea asiakasta olemaan aktiivinen toimija omassa prosessissaan. Minulla on vahvaa osaamista autismikirjolla olevien asiakkaiden kanssa työskentelystä sekä muista neuropsykiatrisista haasteista. Haitallisten elämänkokemusten vaikutus terveyteen ja toimintakykyyn kiinnostaa minua ja hankin täydennyskoulutuksilla lisäosaamista traumaan liittyen.

Täydennyskoulutukset:

TRT – Teaching Recovery Techniques menetelmäohjaajakoulutus

Trauma- ja kriisityön osaamisen vahvistaminen

Traumainformoitu lähestymistapa sosiaali- ja terveysalalla

Sensorisen integraation perusteet (A-osa)

Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky (B-osa)

Selective Mutism – Evidence-Based Practices

Zones of regulation -menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena

SETA: Kahdessa tai useammassa vähemmistössä sekä Sukupuolen moninaisuus lapsuudessa ja varhaiskasvatuksessa -koulutukset

050 3644660
etunimi.sukunimi@vantaanterapiakeskus.fi