Olen valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2014 Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Olen työskennellyt toimintaterapeuttina arviointityössä HUSin lastenneurologialla, kuntasektorilla perheneuvolassa ja nuorisoasemalla arviointi- ja kuntoutustyössä. Itsenäisenä ammatinharjoittajana olen työskennellyt vuoden 2020 alusta alkaen.

Asiakkaan ja perheen voimavarojen tunnistaminen ja niiden tukeminen ovat minulle työssäni tärkeitä. Lähiympäristön ohjaus ja osallistaminen kuntoutukseen kuuluvat olennaisena osana työskentelytapoihini, arjessa tapahtuvan harjoittelun myötä terapia on usein tuloksellisinta. Erityisosaamistani ovat autismikirjon häiriöiden kuntoutus sekä muut neuropsykiatriset haasteet. Hallitsen kuvakansion käytön, käytän ja luon kuvastruktuureja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti terapiatilanteisiin ja arkeen. Tunnetilojen ja vireystason itsesäätelyyn olen kouluttautunut Zones of Regulation -menetelmän käyttöön. Olen myös perehtynyt valikoivaan puhumattomuuteen Maggie Johnsonin koulutuksella Selective Mutism – Evidence-Based Practices.

Työskentelen mielelläni niin pienten lasten, koululaisten kuin nuorisoikäistenkin kanssa.

050 3644660
etunimi.sukunimi@vantaanterapiakeskus.fi