Neuropsykiatrinen valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on tukimuoto, jolla pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet ja toiminnanohjauksen vaikeudet aiheuttavat haittaa toimintakyvylle.

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja menetelmät valitaan yksilöllisesti tavoitteen ja tarpeiden mukaisesti. Vanhempainohjaus on lapsiasiakkaiden kohdalla keskeistä.

Valmennuksessa sovelletaan mm. kognitiivis-behavioraalisen ja ratkaisukeskeisen terapian sekä käyttäytymisohjauksen menetelmiä (esim. tavoitteen asettaminen, ajanhallinnan menetelmät, tavoite-palkkiomenetelmät, voimavarojen hyödyntäminen ja kuvastruktuurien luominen).

Miten valmennukseen pääsee?

Ota yhteyttä meihin niin kerromme hakuprosessista lisää

Rita Tuhkasaari
rita.tuhkasaari@vantaanterapiakeskus.fi tai 0505379009

Hanne Tanskanen
hanne.tanskanen@vantaanterapiakeskus.fi tai 0449757343

Keskik600600-neuropsykologinenk-kuvitus