Valmistuin toimintaterapeutiksi vuonna 2010 ja vuonna 2021 suoritin toimintaterapian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Toimintaterapeuttina olen työskennellyt HUSin lastenneurologian puolella arviointityössä, josta siirryin toimintaterapian ammatinharjoittajaksi Vantaan Terapiakeskus Oy:lle vuonna 2018.

Työskentelen mielelläni sekä lasten ja nuorten kuin myös aikuisten kanssa, joilla on neurologisen tai psyykkisen tuen tarvetta. Työssäni toimintaterapeuttina minulle tärkeää on asiakkaan ja hänen perheensä kunnioittaminen sekä luottamussuhteen rakentuminen. Kohtaan jokaisen asiakkaan yksilöllisesti ja yhdessä suunnittelemme kuntoutuksen sisällön juuri hänen tarpeitaan vastaavaksi.

Otan vastaan asiakkaita Kelan, HUSin sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKEHYVA) maksusitoumuksilla.

Täydennyskoulutukset:
-MFUNPS (Miller Function & Participation Scales) 2015
-Applied Behavior Analysis (ABA) perusteet 2017
-Sensorisen integraation perusteet (A-osa) 2018
-Spiral-menetelmä 2018
-Tenavat tasapainoon 2019
-GAS- tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä 2021
-Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky (B-osa) 2022
-Zones of Regulation -menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena 2022
-Haastava käyttäytyminen – HAASTE-toimintamalli 2022
-ICF lasten kuntoutuksessa 2022
-Autismikirjo tytöillä 2023
– Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (Valmistuminen 10/2023)

Jag avlade min ergoterapi-examen år 2010 och år 2021 högre yrkeshögskoleexamen i ergoterapi. Jag jobbade flera år inom HUS barnneurologiska mottagningarna med bedömningar, tills jag år 2018 valde att börja jobba som privat yrkesutövare vid Vantaan Terapiakeskus Oy.

Jag jobbar gärna med personer i alla åldrar som är i behov av neurologiskt eller psykist stöd. För mig är det viktigt att bemöta mina klienter med värme och respekt, samt skapa ett terapiförhållande som grundar sig på förtroende.

Jag tar emot klienter med betalningsförbindelse från FPA, HUS eller Vanda och Kervo välfärdsområde (VAKEHYVA).

040 8085380
etunimi.sukunimi@vantaanterapiakeskus.fi