Valmistuin toimintaterapeutiksi vuonna 2010 ammattikorkeakoulu Arcadasta. Tällä hetkellä olen YAMK-opinnoissani loppusuoralla.

Vuodesta 2012 lähtien olen työskennellyt HUS:n lasten ja nuorten sairaalassa lastenneurologian parissa, pääpaino on ollut neuropsykiatrisissa häiriöissä. Erityisosaamiseni on autismikirjon häiriöissä ja niihin liittyvässä arvioinnissa, kuntoutuksessa ja apuvälineissä. Kuvien käyttö on minulle tuttua lapsen toimintaa tukevana elementtinä. Teen työtäni perhelähtöisesti lapsen ja perheen tilanne kokonaisvaltaisesti huomioiden. Haluan auttaa perheitä ja lapsia löytämään heille toimivia ratkaisuja, leikkejä ja toimintamalleja, joilla lapsen kehitystä voidaan parhaalla mahdollisella tavalla ttukea. Perheiden lisäksi olen tottunut tekemään yhteistyötä lapsen elämässä muiden lähi-ihmisten kanssa, esimerkiksi päiväkodin ja koulun kanssa. Teen työtä koko sydämestäni ja olen avoin kaikille haasteille.

Olen täysin kaksikielinen (suomi, ruotsi) joten otan mielelläni vastaan myös ruotsinkielisiä asiakkaita. Lisäksi puhun sujuvaa englantia ja saksaa.

040 8085380
etunimi.sukunimi@vantaanterapiakeskus.fi