Olen valmistunut toiminnalliseksi musiikkiterapeutiksi vuonna 2001 ja laaja-alaiseksi vuonna 2007. Vuodesta 2001 alkaen olen työskennellyt yksityisenä musiikkiterapeuttina Vantaalla ja pääkaupunkiseudulla. Ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi valmistuin syksyllä 2021 ja ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi valmistun keväällä 2023.

Työskentelen sekä neurologista että psyykkistä tukea tarvitsevien eri-ikäisten asiakkaiden kanssa (sopimukset Kelan ja Hus:n kanssa). Lisäksi asiakkainani on Kelan kuntoutuspsykoterapiaa (16–25-v.) saavia nuoria ja aikuisia.

050 5379009
etunimi.sukunimi@vantaanterapiakeskus.fi