Olen valmistunut toiminnalliseksi musiikkiterapeutiksi vuonna 2001 ja laaja-alaiseksi musiikkiterapeutiksi vuonna 2007. Vuodesta 2001 alkaen olen työskennellyt yksityisenä musiikkiterapeuttina Vantaalla ja pääkaupunkiseudulla. 

Työskentelen sekä neurologista että psyykkistä tukea tarvitsevien eri-ikäisten asiakkaiden kanssa (sopimukset Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus, kuntaryhmä 2 ja 3, Kelan kuntoutuspsykoterapia (16-25v.) sekä erillissopimukset  Hus:n ja Keusoten kanssa). 

Työskentelyotteeni on asiakaslähtöinen ja käytän monipuolisesti erilaisia työskentelytapoja ja -menetelmiä kohdatakseni asiakkaani juuri hänelle sopivalla tavalla. Minulle tärkeää on myös työskennellä tiiviisti asiakkaan mahdollisen lähiverkoston kanssa. Tarvittaessa käytän kuvakommunikaatiota ja tukiviittomia.

Tutkinnot:

Toiminnallisen musiikkiterapian (TMT-menetelmä) koulutusohjelma 2001

Laaja-alaisen musiikkiterapian opinnot 2007

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 2021

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 2023

Täydennyskoulutuksia mm.

Musiikkikasvatus+rytmiikka, lukuisia eripituisia koulutuksia.

GAS- tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä 2014

Toimintakyky ja osallisuus, 3 op 2018

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet, 6 op 2018

Spiral -koulutus 2018

Neurosonic-koulutus 2020

Tunnetaitoja lapselle: tunnesäätely ja tunnekasvattaja -koulutukset

Zones of Regulation -menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena 2022

Haastava käyttäytyminen – HAASTE-toimintamalli 2022

050 5379009
etunimi.sukunimi@vantaanterapiakeskus.fi