Valmistuttuani vuonna 2018 toimintaterapeutiksi olen työskennellyt HUS:n Uudessa lastensairaalassa lastenneurologian poliklinikalla sekä Espoon lasten kuntoutuspalveluissa. Lisäksi olen työskennellyt avustajana eri päiväkodeissa jaresurssiopettajana yläkoulussa. Minulle on kertynyt kokemusta arviointi- ja terapiatyöstä sekä ohjaamisesta eri-ikäisten lasten ja heidän perheidensä kanssa.

Terapiatyössä minulle on tärkeää luoda vahva luottamussuhde asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa. Yhteistyö lapsen, perheen ja päiväkodin tai koulun kanssa on mielestäni olennainen osa terapiaprosessia, jossa jokaisella on tärkeä roolinsa. Pyrin huomioimaan lapsen vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet harjoiteltavien taitojen ohella, ja löytämään lapsen kanssa motivoivia keinoja harjoitella vielä vaikealta tuntuvia asioita. Terapiassa haluan harjoittelemisen ohella pitää aina mukana myös leikkisyyden ja hauskanpidon.

Otan mielelläni vastaan myös englanninkielisiä asiakkaita.

Koulutukset: SI-terapian perusteet eli A-osa

044 252 5209
etunimi.sukunimi@vantaanterapiakeskus.fi