Valmistuttuani toimintaterapeutiksi vuonna 2018 olen työskennellyt HUS:n Uudessa lastensairaalassa lastenneurologian poliklinikalla sekä Espoon lasten kuntoutuspalveluissa. Lisäksi olen työskennellyt avustajana eri päiväkodeissa ja resurssiopettajana yläkoulussa. Minulle on kertynyt kokemusta arviointi- ja terapiatyöstä eri-ikäisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä parissa. 

Terapiatyössä minulle on tärkeää luoda vahva luottamussuhde asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa. Yhteistyö asiakkaan verkostojen ja eri toimintaympäristöjen kanssa on mielestäni olennainen osa terapiaprosessia, jotta terapiassa harjoitellut asiat siirtyisivät luontevasti asiakkaan arkeen. Pyrin huomioimaan asiakkaan vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet harjoiteltavien taitojen ohella, ja löytämään hänen kanssaan motivoivia keinoja harjoitella vielä vaikealta tuntuvia asioita. Terapiassa haluan harjoittelemisen ohella pitää aina mukana myös rennon asenteen ja hauskanpidon. Työskentelen mielelläni kaikenikäisten asiakkaiden kanssa. 

Otan mielelläni vastaan myös englanninkielisiä asiakkaita.

Koulutukset:

Sensorisen integraation perusteet (A-osa)

Zones of regulation -menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena

Useita lyhyitä lisäkoulutuksia044 252 5209
etunimi.sukunimi@vantaanterapiakeskus.fi