Olen valmistunut toimintaterapeutiksi keväällä 2019 Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Opintojen aikana perehdyin kotimaan harjoitteluiden myötä lasten toimintaterapiaan sekä pitkällä harjoittelujaksolla Wienin keskussairaalassa käden kuntoutukseen.

Toimintaterapeuttina vahvuuksiani ovat iloisuus, avoimuus ja vuorovaikutustaidot. Työssäni keskityn huomioimaan jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet. Yhdessä etsien ja oivaltaen pyrin auttamaan asiakasta oppimaan uutta ja löytämään toimintatapoja arjen sujuvoittamiseksi, sekä tukemaan ja motivoimaan asiakasta matkan aikana. Työskentelen tiiviissä yhteistyössä myös asiakkaan perheen ja muun lähiverkoston kanssa.

Ennen toimintaterapeutin töitä olen nuoresta asti ollut mukana urheiluseuratoiminnassa ja ohjannut erilaisia voimistelutunteja lapsille sekä aikuisille.

Terapiassa tärkeää pitää ilo mukana toiminnassa ja saada onnistumisen kokemuksia, oli asiakas sitten lapsi, nuori tai aikuinen.

Lisäkoulutukset:

Toiminnanohjaus toimintaterapiassa (2020)
Sensorisen integraation perusteet (2020)
Zones of regulations –koulutus (2019)
iPad neuropsykiatrisen asiakkaan terapiassa osa 2 (2019)
Useita voimistelun ja liikunnan ohjaamisen koulutuksia (2011-2014)

050 5160786
etunimi.sukunimi@vantaanterapiakeskus.fi