Valmistuin toimintaterapeutiksi keväällä 2019 Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Valmistumisestani lähtien olen työskennellyt kuntouttavana terapeuttina yksityisellä puolella. Työkokemusta on kertynyt etenkin lasten ja nuorten kuntoutuksesta, kuten myös aikuispuolelta psykiatrian ja neurologian osa-alueilta.

Terapiatyössäni haluan kohdata jokaisen henkilön yksilöllisesti  ja kokonaisvaltaisesti heidän omia mielenkiinnonkohteitaan, toiveitaan ja vahvuuksiaan hyödyntäen. Työskentelyni keskiössä on asiakkaan arjen mielekkyys ja tavoitteena on, että kukin asiakas pystyy  taitojen kehittämisen sekä ympäristön tuen avulla osallistumaan itselleen tärkeisiin arjen toimiin ja tilanteisiin.

Työskentelen tiiviissä yhteistyössä asiakkaan perheen ja muun lähiverkoston kanssa. Mielestäni terapiassa on tärkeää pitää ilo mukana toiminnassa ja saada onnistumisen kokemuksia oli kyseessä sitten lapsi, nuori tai aikuinen.

Palvelen asiakkaita mielelläni myös englannin kielellä.

Täydennyskoulutukset:

Zones of Regulation -menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena

Lyhyitä koulutuksia toiminnanohjauksen tukemisesta

Lyhyitä koulutuksia lapsen sensomotorisesta kehityksestä

Sensorisen integraation perusteet (A-osa) + Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky (B-osa)

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (valmistuminen syksyllä 2023)

050 5160786
etunimi.sukunimi@vantaanterapiakeskus.fi