Valmistuin toimintaterapeutiksi 1986 ja erikoistuin lasten ja nuorten toimintaterapiaan 1994. Päivitin toimintaterapian ammattikorkeakoulututkinnon 2016 ja suoritin Jönköpingin yliopistossa maisterin tutkinnon 2017. Olen työskennellyt sekä arviointi- että terapiatyössä erikoissairaanhoidossa, lastensuojelun perhekuntoutuksessa ja yksityisenä ammatinharjoittajana.
Olen työskennellyt eri ikäisten kanssa vauvasta vanhempiin, erityisesti aistitiedon käsittelyn ja säätelyn ongelmissa. Pyrin asiakaslähtöiseen, tavoitteelliseen yhteistyöhön, jossa painottuvat asiakkaan sisäinen motivaatio ja toiminnan ilo. Mielestäni oleellista työssäni on läsnä oleva, arvostava kohtaaminen ja leikillisyys, mikä mahdollistaa turvallisen ilmapiirin kokeilla ja oppia uutta sekä vahvistua valmiuksissa.

Koulutukset, jotka ohjaavat työskentelyäni:
• Sensorisen Integraation terapian koulutus sekä Sensorisen Integraation ja Praksian Testi (SIPT) -koulutus
• Sensomotorinen psykoterapia traumojen hoidossa -vakauttava toimintaote
• Trappan -kriisimalli väkivaltaa todistaneille lapsille
• HoiLei -vuorovaikutus- ja mentalisaatiotaitoja tukeva menetelmä
• Dialoginen vauvatanssi
• Psykosynteesivalmennus

Voin toteuttaa joko perustason tai erikoistason (SI/ SIPT) toimintaterapia-arvioita.
Palvelen mielelläni myös kansainvälisiä asiakkaita englannin, saksan, italian ja ranskan kielellä.

045 1135468
etunimi.sukunimi@vantaanterapiakeskus.fi