Palvelumme

Meille voit tulla asiakkaaksi julkisen sektorin kautta, vakuutusyhtiön maksamana (asiakas selvittää itse kuntoutuksen korvattavuuden) tai yksityisesti. Meillä on ostopalvelusopimuksia Kelan, HUS:n, Vantaan kaupungin, Keravan kaupungin ja Lapset SIB -hankkeen kanssa. 

Toimintaterapia

Toimintaterapiassa tuetaan lapsen ja nuoren kokonaiskehitystä. Toimintaterapiassa harjoitellaan tavoitteiden mukaisia valmiuksia ja taitoja lapsen ja nuoren kehitykselle sopivilla toiminnoilla. Terapiassa toimintoina voivat olla erilaiset leikit, pelit, luovat toiminnat tai arjen taitojen harjoittelu.

Lisäksi tarjoamme yksilöllistä SI-eli sensorisen integraation terapiaa.

LUE LISÄÄ TOIMINTATERAPIASTA

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on tieteelliseen tutkimukseen perustuva kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (rytmi, harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Musiikkiterapiaa käytetään sekä kokonaishoidon osana muiden hoitomuotojen rinnalla että pääasiallisena hoitomuotona. Musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia psyykkisten, fyysisten, neurologisten ja sosiaalisten oireiden ja sairauksien hoidossa. Musiikkiterapia soveltuu kaikenikäisille.

LUE LISÄÄ MUSIIKKITERAPIASTA

Fysioterapia

Lasten fysioterapiassa harjoitellaan liikkumisen taitoja leikkiin yhdistäen. Lapsi on itse aktiivinen toimija, jota terapeutti auttaa ja tukee uusien motoristen taitojen oppimisessa.

Lisäksi perheet saavat ohjeita ja tukea lapsen kanssa arjen toimiin.

LUE LISÄÄ FYSIOTERAPIASTA

Neuropsykiatrinen valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on tukimuoto, jolla pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet ja toiminnanohjauksen vaikeudet aiheuttavat haittaa toimintakyvylle.

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja menetelmät valitaan yksilöllisesti tavoitteen ja tarpeiden mukaisesti. Vanhempainohjaus on lapsiasiakkaiden kohdalla keskeistä.

LUE LISÄÄ NEUROPSYKIATRISESTA VALMENNUKSESTA

Työnohjaus

Työnohjauksessa saat voimavarasi ja osaamisesi täysmääräisesti käyttöön. Sen avulla saat uusia näkökulmia sekä uutta intoa ja energiaa työhösi. 

Liisa tarjoaa sekä ryhmä- että yksilötyönohjausta erityisesti sosiaali- ja terveysalan työntekijöille positiivisella ja empaattisella otteella.

LUE LISÄÄ TYÖNOHJAUKSESTA

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on luottamuksellista, matalan kynnyksen tukea mielenterveyden hoitoon.

Sen avulla voidaan saada apua esimerkiksi stressiin, uniongelmiin, ahdistusoireisiin, hankalien tunteiden säätelyyn, ihmissuhdeongelmiin, masennusoireisiin tai vanhemmuuteen liittyviin haasteisiin.

Terapia keskittyy tulevaisuuteen, menneisyyttä väheksymättä, ja sen tavoite on vahvistaa selviytymistaitoja.

Ratkaisukeskeisessä lyhyterapiassa käyntien määrä sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Joskus jo yksikin käyntikerta voi tuoda riittävän avun akuuttiin tilanteeseen. Tapaamiset voidaan vastaanottokäyntien lisäksi järjestää myös etävastaanottona asiakkaan elämäntilanteen mukaan.

LUE LISÄÄ RATKAISUKESKEISESTÄ LYHYTTERAPIASTA