Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on luottamuksellista, matalan kynnyksen tukea mielenterveyden hoitoon.

Sen avulla voidaan saada apua esimerkiksi stressiin, uniongelmiin, ahdistusoireisiin, hankalien tunteiden säätelyyn, ihmissuhdeongelmiin, masennusoireisiin tai vanhemmuuteen liittyviin haasteisiin.

Terapia keskittyy tulevaisuuteen, menneisyyttä väheksymättä, ja sen tavoite on vahvistaa selviytymistaitoja.

Ratkaisukeskeisessä lyhyterapiassa käyntien määrä sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Joskus jo yksikin käyntikerta voi tuoda riittävän avun akuuttiin tilanteeseen. Tapaamiset voidaan vastaanottokäyntien lisäksi järjestää myös etävastaanottona asiakkaan elämäntilanteen mukaan.