Toimintaterapia

Toimintaterapiassa tuetaan lapsen ja nuoren kokonaiskehitystä. Toimintaterapiassa harjoitellaan tavoitteiden mukaisia valmiuksia ja taitoja lapsen ja nuoren kehitykselle sopivilla toiminnoilla. Terapiassa toimintoina voivat olla erilaiset leikit, pelit, luovat toiminnat tai arjen taitojen harjoittelu.

Asiakkaitamme ovat lapset ja nuoret

Toimintaterapia-asiakkaamme ovat pääasiassa lapset ja nuoret. Toimintaterapiassa tuemme lapsen ja nuoren kokonaiskehitystä. Tarkoituksemme on edistää esimerkiksi lapsen omatoimisuutta päivittäisissä toiminnoissa, osallistumista leikissä, itsetunnon vahvistumista sekä kehittää motoriikan ja hahmottamisen valmiuksia. Lapsen pulmat arjessa voivat näkyä esimerkiksi haastavuutena osallistua ikätasoiseen leikkiin, vaikeutena oppia pukemisen taitoja tai lapsi voi joutua muita useammin ristiriitatilanteisiin aikuisten tai kavereiden kanssa.

Toimintaterapiassa harjoitellaan tavoitteiden mukaisia valmiuksia ja taitoja kehitykselleen sopivilla toiminnoilla. Terapiassa toimintoina voivat olla erilaiset leikit, pelit, luovat toiminnat tai arjen taitojen harjoittelu. Toimintaterapiassa toiminta muokataan lapselle sopivan haastavaksi ja motivoivaksi. Toimintaterapiassa on tärkeätä, että toiminta tuottaa lapselle iloa, oivalluksia ja onnistumisen kokemuksia. Toimintaterapiassa lapsi saa kokeilla, erehtyä, suunnitella, käyttää mielikuvitusta ja olla oma itsensä.

Nuorten toimintaterapiassa tuetaan arkielämän taitoja. Nämä asiat voivat olla välipalan valmistusta, asiointitilanteita, liikkumisen harjoittelua kulkuvälineillä, harrastustoiminnan löytämistä ja ajankäytön hallintaa.

tytto-tasokeinussa

Toimintaterapiaa toteutetaan vastaanotolla tai arkiympäristössä

Toimintaterapia voidaan toteuttaa vastaanotolla tai lapsen/nuoren arkiympäristössä kotona, päiväkodissa tai koulussa. Terapian vaikuttavuuden kannalta tiivis yhteistyö vanhempien ja lähiympäristön kanssa on tärkeää.

Terapia toteutetaan vastaanotolla usein yksilöterapiana, mutta myös ryhmämuotoinen terapia on mahdollista. Vastaanotolla meillä on mahdollisuus toteuttaa terapiaa yhteistoimintana toisen lapsen ja terapeutin kanssa, jos se on lapsen tarpeiden mukaista. Yhteistoiminta voi lisätä lapsen oppimista mallista, mahdollistaa vuorovaikutustaitojen harjoittelua ja edistää lapsen motivaatiota osallistua hänelle haastaviin toimintoihin. Vastaanoton välineet ja terapiatilat ovat suunniteltu lasten ja nuorten tarpeita ajatellen.

Miten toimintaterapiaan pääsee?

Toimintaterapiakuntoutusta edeltää yleensä toimintaterapia-arvio. Huoli lapsen kehityksestä kannattaa ottaa puheeksi neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa. Lapsi voi tarvittaessa saada lähetteen toimintaterapia-arvioon terveyskeskukseen tai sairaalaan. Arvion perusteella lapselle/nuorelle voidaan suositella toimintaterapiaa, jolloin arvion tehnyt taho tekee lähetteen toimintaterapiakuntoutukseen. Maksusitoumuksen terveyskeskuksesta, sairaalalta tai Kelata saatuaan, perhe voi ottaa yhteyttä meihin. Toimintaterapiakuntoutuksen voi maksaa Kela, terveydenhuolto tai sairaala. Meille voi myös tulla terapiaan itse maksavana.