Fysioterapia

Fysioterapia on ammattiala, jonka erityisosaamisalueita ovat liikkuminen, toimintakyky ja terveyden edistäminen. Keskeisiä fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Fysioterapian ammattituntemusta

Lasten fysioterapiassa harjoitellaan liikkumisen taitoja leikkiin yhdistäen. Lapsi on itse aktiivinen ja terapeutti auttaa ja tukee uusien motoristien taitojen oppimista.
Perheet saavat ohjeita ja tukea lapsen kanssa arjen toimiin.

Keskik600600-fysioterapia-lapsiportaissa