Olen työskennellyt lasten- ja nuorten kuntouttavana toimintaterapeuttina vuodesta 2017.
Asiakkaani ovat olleet pääasiassa esi- ja alakouluikäisiä lapsia. Minulla on kokemusta lasten
kehityshäiriöistä, kehitysviiveistä, motorisista häiriöistä, sekä neuropsykiatrisista- ja psyykkisistä
häiriöistä.

Olen erityisen kiinnostunut psykofyysisestä lähestymistavasta kuntoutuksessa ja asiakkaan
kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Vahvuuteni terapeuttina on lapsen kohtaaminen, leikillisyys,
sekä vanhempien ja muun lähiympäristön ohjaaminen. Käytän usein työssäni puhetta korvaavia ja
tukevia kommunikointimenetelmiä.

Otan mielelläni vastaan myös englanninkielisiä asiakkaita.
Täydennyskoulutuksia:
Psykofyysinen lähestymistapa kuntoutuksessa toimintaterapeuteille
Sensorisen integraation perusteet (A-osa)
Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky (B-osa)
Zones of Regulation- menetelmä lasten itsesäätelyn tukemiseksi
Lisäksi useita muita lyhyitä menetelmä- ja syventäviä koulutuksia


etunimi.sukunimi@vantaanterapiakeskus.fi